Ut i vår hage

En varm og solrik søndag sent i august møter OPDacia-redaksjonen gartner-søstrene i henholdsvis Lunden kloster og Rögle kloster i hagen på Lunden. Sr. Elisabeth og sr. Thérèse stråler om kapp med solen og fargespillet på blomstene, og selv om de vakre omgivelsene taler for seg, må vi likevel spørre – hva betyr hagearbeidet for dem?

Sr. Elisabeth begynner:

For meg er naturen veldig viktig. Å være i naturen er å komme i kontakt med seg selv, med sine røtter, for vi er også en del av naturen. Frisk luft og mosjon og jobbe med planter og alt som gror… Dette gir meg en indre ro og stimulerer til bønn, som kommer fritt fra hjertet, uten at jeg trenger å anstrenge meg med tanker og sånn… Les videre

Sr Agnes David Lalu OP har gått bort

Sr Agnes David Lalu døde på Sta Katarinahjemmet i Oslo den 18. juni 2019 etter 21 år i dominikanerordenen. Hun kom til Norge i 2008, og var først tilknyttet dominikanerinnene i Bødø og deretter Katarinahjemmet. De vakre minneordene av hennes medsøstre forteller om trofast virke og klosterliv.

Sr. Agnes var også en bidragsyter til våre opdacia-nettsider. Her vil vi nevne hennes betraktning for 5. søndag i faste – Called forth to new life. På opdacia-sidene finner du

Sr. Agnes og frater Ellert Dahl OP

også foredraget hun holdt i forbindelse med avslutningen av 800-årsjubileet i januar 2017 – Quo vadis? Dominikansk fremtidsperspektiv. Sr. Agnes og frater Ellert Dahl OP var hovedinnledere ved seminaret som ble holdt da.

Les gjerne intervjuet med sr. Agnes på Katarinahjemmets nettside i januar 2019 – Fellesskapet bærer meg!

Vi takker for livet til sr. Agnes. R.I.P.

 

Bønn for Europa på festdagen for Katarina av Siena

Katarina av Siena er en av Europas vernehelgener. Hun søkte å bringe et budskap om fred til sin samtid, både innen Kirken og i samfunnet omkring seg. Hennes ord har  fremdeles appell, flere hundre år senere. 

I forbindelse med festdagen for Katarina av Siena den 29.april 2019 oppfordres den dominikanske familie til å be spesielt for Europa. Vi vil be for rettferdighet og fred i en tid med store utfordringer og raske endringer.

Se artikkelen Bønn for Europa på nettsiden til Lunden kloster for mer informasjon og lenker til tekster, bønner og det vakre bildet som er laget spesielt for dette initiativet av søster Dana på Sta Katarinahjemmet.

 

 

Dominikus under korset

“You can find a kind of consolation in taking and reading this book of the cross which you always have before the eyes of your soul, this book of life, this book of the immaculate Law which alone removes the stains, because it alone is Charity. You will find it written with astonishing beauty when you contemplate Jesus your Savior stretched out on the Cross like a skin on which he has written by means of his murderers and which he has illuminated with his generous Blood? Where else can one read, where else can one learn so well the lesson of charity?”

(Jordan av Sachsen OP, brev 15)

 

Les også utdrag av sr. Marie-Thérèses betraktninger hos søstrene på Lunden: “Korset, Dominikus og Vår Frue av Lunden”

En fastepreken

I det store og det hele handler fastetiden om å rydde plass til det viktigste, til Gud og til mennesker. Det handler om å sette grenser for seg selv slik at vi skaper et rom i vårt indre der Guds Hellige Ånd kan virke i oss.

Sitatet er hentet fra en preken som ble holdt av Joseph Mulvin OP i St. Dominikus kirke i Oslo 1. søndag i faste 2019. Hele prekenen med paterens kloke råd finner du på Oslo-brødrenes nettside.

Livets tre, mosaikk, i San Clemente, Roma

Markering av fredsmåneden i Oslo

Lørdag annen uke i advent, 15. desember 2018, i rammen av legdominikanernes adventsretrett i dominikanerinnenes kloster på Lunden i Oslo, ble det, slik Ordenen oppfordrer til, feiret en messe med bønn om fred i Den demokratiske republikk Kongo.

Vi gjengir her p. Arne Fjelds preken under denne messen:

Israel ventet at før Messias kom, skulle profeten Elia komme tilbake som forløper. Og vi vet jo, at forløperen ble Johannes Døper.

Han forkynte omvendelse.

I dominikaner-ordenens Rettferdighet og fred kommisjon anbefales at
desember skal være Ordenens “Fredsmåned.”
Og legdominikanemes Oslo-råd anbefaler at akkurat denne messen i dag feires
med bønn om fred. 

Som dere husker: Augustin definerer Fred som “Den ro som er en følge av
orden”.
Og Kommisjonen for rettferdighet og fred ber oss tenke spesielt på den
demokratiske republikk Kongo.
Kanskje noen av dere fikk med dere fredsprisvinnernes taler i Oslo Rådhus
sist mandag. Nadia er fra Irak, mens legen er fra Kongo. Og han brukte litt av talen sin til å fortelle om uorden og ufred i Kongo. Les videre