La oss tjene hverandre med glede og i kjærlighet slik vår Herre og Mester gjorde

serving-like-jesusEvangeliet denne 27. søndagen handler om hvordan vi best kan forvalte troens gave til oss, og hvordan Jesus velger å undervise oss om dette, ved å fortelle historien om herren og hans tjener.

 

Vi forstår imidlertid ganske fort at denne tjeneren var sin herres slave, og at herren derfor ikke så noen grunn til å takke ham for alt hans slit, eller til å behandle ham som en likeverdig. En slave er som vi vet et annet menneskes eiendom, og hele hans liv og hans tilværelse skal bare dreie seg om dette ene; å tjene den som er hans herre. Les videre

Jubilée of the de Order in Lund : Word and Truth

The following presentation was given as a part of the 800 years jubilee celebrations in Lund on May 20-22, 2016 by the Master of the Order, Bruno Cadoré OP.

Bruno Cadoré OP

This title Word and Truth – chosen for this dialogue at the time of the celebration of the Jubilee about the Preachers – clarifies the horizon even of the mission of the Order. We indeed like to say that the Order – nuns, sisters, laity, brothers – are joined together in a common seeking the truth, of which they wish being the “servants” in the middle of their contemporaries.

In a context of deep changes of the knowledge, societies, Church, Domingo de Guzman wanted this Order entirely devoted to the Word. But, we well know that Christianity is not the religion of a “book”: it is the religion of a “word” addressed to humanity by The One which is Alpha and the Omega. To be a preacher, it is to put oneself at the service of this addressed Word, to engage all his or her life to be servant of the conversation which God – as revealed by Jesus-Christ – wishes to maintain with humanity that It created, with which God establishes an Alliance, and with which He promises the grace to be one day in full communion with Him. Les videre

Beautiful Feet: The 3-fold knowledge of Dominican Preaching

The following presentation was given as a part of the 800 years jubilee celebrations in Lund on May 20th, 2016 by sr. Catherine Droste OP.

Dominic preaching Christ.JPG - Lund (May 2016)800 Years of Dominican Joy; 800 years of men and women participating in this joy – not only the members of the Order but also the millions outside the Order who have been touched by the joy of Dominic and his followers throughout the centuries.

 

Dominican joy overflows – it proliferates, extending beyond the individual to impact the lives of others. Yet, what is the essence of this joy – and what is its source? Les videre

Dominikanske reisemål i Norden – Oslo

Ved porten til St Olavsklosteret

Ved porten til Olavsklosteret

Ruinene etter det første dominikanerklosteret i Oslo – Olavsklosteret – ligger i Oslos middelalderby, litt øst for Oslo sentrum. I dette området finner du interessante ruiner, vakre parker og andre historiske bygninger. Noen av høydepunktene er Ruinparken med ruinene fra Olavsklosteret og Hallvardskirken, Ladegården fra tidlig 1700-tallet, og Middelalderparken med vannspeilet hvor Middelalderfestivalen finner sted i mai. Vannspeilet viser hvor strandlinjen gikk i middelalderen. Det er omvisninger rundt middelalderbyen hele sommeren. De kan anbefales. Les videre

Lectio Divina #OP800

Lectio divina #OP800En viktig del av feiringen av dominikanerordenens 800-årsjubileum er en daglig Lectio Divina som alle kan delta i. På ordenens nettside, www.op.org, legges det i jubileumsåret hver dag ut en tekst fra Skriften og en meditasjon. Bidragsyterne kommer fra alle ordensgrener.

På jubileumsmøtet i Lund den 20.-22. mai oppfordret ordensmagisteren, Bruno Cadoré OP, oss alle til å følge Lectio Divina #OP800. Du finner tekstene og meditasjonene på siden http://www.op.org/en/lectio

Det er også mulig å abonnere og få dagens tekst tilsendt per epost, se siden http://www.op.org/en/content/discover-lectio-divina-prayerful-reading-bible  

Dominikanerordenen feirer 800 år

jubilee-logoDen dominikanske familien feirer i 2016 at det er 800 år siden pave Honorius III godkjente grunnleggelsen av dominikanerordenen.

Jubileet markeres over hele verden med seminarer, bokutgivelser, jubileumsbønn, jubileumshymne og mye mer. I Norden blir det stor feiring i Lund 20.-22. mai.

Informasjon og lenker til inspirerende jubileumsstoff finner du blant annet på siden «OP 800 år» (øverst på denne siden) eller på Oslo-dominikanernes nettside.

Ljuset som lyser i mörkret

Kristi fødselsfest

NativityDet är lätt att bli yr i huvudet, när man läser texterna under tiden från Kristus konungens fest fram till juldagen. Kristus konungen kommer vid världens slut och håller räfst och rättarting inför evigheten. Människor får stå till svars för sina gärningar. Det är lätt att bli lite orolig. Hur ska mitt lilla ynkliga liv hålla inför Guds dom? Men Jesus har sagt att han sannerligen inte ska kasta ut den som kommer till honom. Rövaren på korset behöver inte säga mer än några ord för att vägen till himmelriket ska öppnas för honom. Jesu lidande och död blir vår räddning. Våra tillkortakommanden bar han på ryggen i korsvandringen på väg till Golgotha.

Med Advent bryter hoppet fram i fullt ljus. Jesaja och andra profeter talar om Herren som ska rädda sitt folk och målar upp bilden av hur det ska bli i himlen, i Messias rike. Les videre

Innspurt før høytiden

4. søndag i advent, år C

VisitationFjerde søndag er for de fleste en innspurt før høytiden. Vi skal rekke mange ting, ting vi har lovet, huske en gavene, sende kort til noen som venter, besøke en vi ikke har sett på lenge.

Også liturgien er preget av at høytiden nærmer seg, men det gjelder å se, tro og prøve å fatte hva vi er med på når det først hender. Lesningene trekker de store linjene gjennom frelseshistorien, denne lange vandringen hvor Guds folk blir stadig nærmere knyttet til Gud. Folker faller, vender seg bort fra Gud, men han slipper ikke taket, løftene og omsorgen lever videre gjennom trofastheten. Les videre