Rett ryggen, løft hodet

Preken for 1. søndag i advent 2012

I det vi går inn i adventstiden møter vi Bibelens lesninger som beskriver Kristi doble komme. Den ene åpenbaringen er Guds Sønn som tar bolig blant menneskene i inkarnasjonen. Den andre er Kristus som kommer i herlighet på den siste dag. Den endelige forløsningen da Jesus kommer med makt og herlighet forutsetter og bygger på frelsesverket som har sin spede begynnelse ved en engels ord, i en jomfrus skjød, og i et barn som blir forløst under ringe kår i en stall, i en krybbe. Les videre