Fasten – en tid for besinnelse

1,søndag i fasten, år A (Matt. 4,1-11) 

Tenne lys2Vi er på vei inn i fastetiden – en tid der vi innbys til å stanse opp og tenke over over hvordan vi forholder oss, ikke bare til Gud og vår neste, men også overfor oss selv. Be om klarhet til å vurdere hvilke valg vi tar, hva som frister oss, hvilken retning vi ønsker for livet vårt videre.

Besinnelse – et litt gammeldags uttrykk, kanskje – som også kan kalles ettertanke.  Men det innebærer også å sanse seg og ta kampen opp mot det som hindrer oss i å være frie mennesker.

Det er hva hver enkelt av oss er bedt om å reflektere over i disse 40 dagene der vi forbereder oss til å feire påskemysteriet.

I dagens evangelium er det Jesus selv som står overfor valg  Hvis scenen kan synes symbolsk, betyr det ikke at den er ren fantasi.  Etter å ha fastet i 40 dager og 40 netter var Jesus til sist sulten og hadde, uten vanskelighet, kunnet gjøre stener om til brød slik Djevelen fristet ham til. På samme måte som han og hadde kunnet bruke sin makt som Guds Sønn til å fremstå som hersker over alle verdens riker og dermed slippe unna den lidelse og død som ventet ham.

Men det gjelder ikke først og fremst å forestille seg det som kan ha skjedd der ute i ødemarken, men prøve å forstå den teologiske betydning Matteus har villet gi av denne hendelsen som finner sted like etter Jesu dåp og i forkant av hans offentlige virksomhet. Vi vil senere i evangeliet se hvordan Jesus konfronteres med dem som ville ha bevis på hans guddommelige myndighet. Selv overfor Peter som var opprørt over tanken på at Mesteren skulle lide og dø. setter Jesus ham på plass med sterke ord: “Bort fra meg Satan, snare  på min vei. For du tenker som et menneske uten sans for Guds veier”  (16,23) Evangelistene Matteus, Markus og Lukas understreker alle tre forbindelsen mellom Jesu dåp og fristelse. Jesus har villet foreta en slags retrett før han tok fatt på sin virksomhet.  Evangelistene beretter at Jesus ble ført ut i ødemarken av Ånden for å bli fristet av Djevelen. Fristelsen hørte med til den misjon Gud hadde utpekt for sin Sønn.

Også for oss, døpte kristne, er “ørkenen” stedet for ensomhet og stillhet der vi ber om klarhet og Den hellige Ånds veiledning over de valg vi tar. Også  vi blir satt på prøve og vil hele vårt liv stilles overfor valg om enten å “ha sans for Guds veier”  eller ikke.

Men prøvelsen kan også være positiv: “Lykkelig den som står fast i prøvelsen. For når han har stått sin prøve, skal han motta livets seierskrans som Gud har lovet alle som elsker ham ” (Jk 1,12)

Hver gang vi besinner oss og helhjertet ønsker å vende om, er det Gud som virker i oss. Fastetiden – en tid for besinnelse, en tid for omvendelse. “Omvend deg og tro på Evangeliet” hørte vi da vi mottok askekorset. Omvendelse betyr å snu om, skifte retning og gå videre på den vei Gud har lagt til rette for oss.

Det betyr også å forandre vår måte å betrakte vår neste på. Feste blikket på ham på ham med Jesu øyne  – det vil si med velvilje istedenfor med kritikk eller fordømmelse.

Vår hverdag gir oss utallige anledninger til omvendelse, men vi trenger Guds hjelp. Først og fremst i bønn om at Han må inspirere oss til gode gjerninger slik at vi ikke unnlater å hjelpe der vi kan. Det vil alltid være noen som trenger oss.

Pave Frans i sitt budskap for fasten som han kunngjorde allerede like over jul, minner oss om å ta kampen opp mot fattigdom og nød, det være seg materiell, moralsk eller åndelig nød.  I vår omgang med våre medmennesker møter vi utallige eksempler på all slags nød, og vi kan ofte være fristet til å lukke øynene eller se en annen vei. Men da mister også vi, som Peter, “sansen for Guds veier“.

Paven avslutter med å si at takket være Den hellige Ånd kan hver og én være fattig, men gjøre mange rike. Måtte Ånden hjelpe oss i denne fastetiden til å øke vår oppmerksomhet mot mennesker i nød slik at vi kan handle med barmhjertighet.

Velsignet fastetid!

sr Mette Andrésen OP

sr Mette Andrésen OP

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.