Ellert Dahl OP – boklansering og 90-årsdag

Frater Ellert, som tilhører dominikanerbrødrenes kommunitet i St. Dominikus kloster i Oslo, kan i disse dager feire sin 90-årsdag. Tidligere i år ble hans bok “Det levende treet – vår trosarv gjennom tidene” lansert. Til boken hørte også et hefte med Tabula gratulatoria, hilsener og en presentasjon av forfatteren skrevet av Arne Fjeld, frater Ellerts medbror. Her kan du lese frater Arnes tekst:

Frater Ellert ble født 13.06.1928 i Bromley i England. Hans mor var norsk, hans far, arkitekten Dahl, engelsk av norsk familie. Denne tegnet den norske sjømannskirken i London, og fr. Ellert er det første barn som ble døpt der. Han er engelsk statsborger.

Under verdenskrigen bodde han i Drammen med sin mor, gikk på en privat middelskole, og tok så « examen artium» ved Drammen Latinskole.

Han var soldat i England 1948-51, og sier det mest besto i å sitte og vente …

Han ble opptatt i Den katolske kirke i St. Dominikus Kloster i Oslo i 1952, og var alltid nær sin svoger, grafikeren og essayisten Ørnulf Ranheimsæter.

Han gikk på Kunst og Håndverkskolen i Oslo i ett år, og trådte så inn i dominikanerordenen, og ble ikledt ordensdrakten i 1954. Novisiatet fant sted i Couvent Saint Jacques i Paris, som, etter at republikken Frankrike hadde konfiskert kirkens gods tidlig på 1900-tallet, da holdt til i et nedlagt hospital på venstre bredd.

Så fulgte mange års studier i filosofi og teologi i Le Saulchoir, studieklosteret som lå på landet 30 kilometer opp Seinen fra Paris. Det rommet 120 brødre og var en stygg bygning fra 1930-årene, som bar preg av å ha vært forlegning for okkupasjonssoldater i 40-årene. Trøsten var en vakker have, og et lite slott, hvor madame de Pompadour har bodd. To dominikanerinne-klostre, hvor unge brødre kunne øve seg i å preke og forrette messe, «L`Épiphanie» og «La Croix», lå i nærheten.

Ved Le Saulchoir lærte man tradisjonell teologi med vekt på Thomas Aquinas, som man leste på latin.

Ny-tenkere ved Le Saulchoir, som fr. Marie-Dominique Chenu og fr. Yves-Marie Congar hadde fått munnkurv av «Roma» da fr. Ellert studerte. Men deres tanker levde videre: Fr. Congar var forløper for katolske enhetsbestrebelser ved «Chrétiens désunis, principes d´un oecumenisme catholique», 1937, for ajourføring av kirken ved «Vraie et fausse réforme dans l`Eglise», 1950, og for tanker om legfolkets plass i Kirken i «Jalons d`une théologie du laicat», 1953.

Tankene slo igjennom ved Vatikan II. Fr. Congar ble senere utnevnt til kardinal, ble medlem av L`Académie francaise, og ligger gravlagt i Invalidedomen i Paris.

Fr. Ellert var således godt rustet til å bidra til fornyelsen vedtatt av Vatikankonsilet her hjemme.

Han ble presteviet i Oslo av Biskop Jacob Mangers i 1960, men fortsatte studiene i Frankrike til 1962, og arbeidet så ett år med katekese i sognekirken Notre-Dame-des-Champs i Paris.

Hjemme i Oslo var han prior i St. Dominikus Kloster 1968 – 71, og deretter studentmester, «maître des étudiants», hos dominikanerne i Toulouse i to år.

Han studerte stadig kunsthistorie, og konsentrerte seg lenge om cisterciensernes tanker om lyset.

På grunn av Vatikan IIs reform av liturgien, måtte kirkenes korparti bygges om, i det alteret ikke lenger skal stå inntil bakveggen, men presten skal stå vendt mot menigheten. Fr. Ellert bidro til en lykkelig løsning i St. Dominikus Kirke. – Senere arbeidet han med byggingen av Sta Clara kirke på Kongsvinger.

Tilbake i Oslo var han i en årrekke medlem av Oslo Katolske Bispedømmes «Sprogkommisjon», som oversatte den latinske liturgi til norsk etter Det annet Vatikanskonsils beslutninger. Til «Bønnebok for den katolske kirke» 1990, oversatte han mange klassiske tekster til norsk, og skrev innledninger til bønnene omkring sakramentene, f.eks. «Bot og syndenes forlatelse».

Han skrev også forord og innledning til en tekst fra den kristne oldtid «Egerias reise til det hellige land», Thorleif Dahls Kulturbibliotek, 1991.

Fr. Ellert var sogneprest i de katolske menighetene på Hamar og på Lillehammer, – senere også i Stavanger – i 18 år tilsammen. På Hamar samarbeidet han med Carl Borromeus-søstrene, og knyttet vennskap med poeten Rolf Jacobsen og billedkunstneren Anne-Lise Knoff. På Lillehammer underviste han også i kunsthistorie på Nansen-skolen i seks-syv år.

I Oslo har han vært prest på Lunden kloster, og bodde i presteboligen i to år, og har siden vikariert der med mellomrom.

Han var generalvikar i Oslo Katolske Bispedømme i Mgr Schwenzers to siste år som overhyrde. Fr. Ellert ga Bernt I. Eidsvig undervisning i katolsk troslære, og opptok ham i den Romersk Katolske Kirke. Denne er senere blitt prest, så Augustiner-kannik og biskop av Oslo. – Fr. Ellert var også veileder for bispedømmets prestestudenter, i en tid da de studerte ved Allen Hall i London, og han besøkte dem der.

Fr. Ellert holder sine kunnskaper i kunsthistorie ved like, leser regelmessig, nye folianter bringes fra postkontoret til klosteret. Han gir foredrag om europeisk kunst, i Oslo, på Hamar og på Lillehammer. Han har også vært reiseleder på kunstreiser, ikke minst i Roma. Han vet i hvilken samling alle hovedverker finnes. I Oslo fyller foredragene dominikanernes foredragssal regelmessig, og skaffer fr. Ellert mange venner – som gjerne tar ham med til Blaafarveverket og andre muséer.

En klosterkommunitet vil preges av sine medlemmer, og toneangivende brødre og varierende teologiske strømninger setter sitt preg på den etter tur. Fr. Ellert Dahl lever loyalt gjennom de vekslende perioder med stor visdom, forkynner Guds ord med glede, deltar regelmessig i tidebønnene og mediterer foran tabernakelet. «Contemplata aliis tradere» – dele gjenstanden for kontemplasjonen med andre – er ett av ordenens mottoer. Slik er han med på å holde dominikanerordenen i Norge levende, og hjelper medkristne å leve sin tro.

Dominikanerne har vært i Norge i snart hundre år siden tilbakekomsten etter reformasjonen. Fr. Ellert Dahl har levd i Ordenen mer enn halvparten av tiden, og er med på «å bære dagen byrde og hete».

fr. Arne Dominique Fjeld, O.P. Mars 2018.

Frater Ellerts bok kan bestilles elektronisk eller kjøpes i St. Olav bokhandel eller i brødrenes og søstrenes kloster.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.