Bidragsytere

DANMARK

Jesper Fich OP, København

Jesper Fich OP,
København

Jesper Fich OP, født 1956 på Fredriksberg, Danmark, vokset op i Ordrup, nord for København, hvor jeg mødte ordenen første gang. Brødrene havde Skt. Andreas Kloster netop i Ordrup (opløst 1976).

Konvertit 1974 – Studier i Frankfurt og Tübingen – Præsteviet 09.06.84.

Sognepræst ved Skt. Mariæ Kirke på Frederiksberg, bispedømmets Københavns skolekonsulent og samtidig konsulent for FAKS (foreningen af katolske skoler), der samler de 22 danske katolske skoler.

Var i 2008 sammen med tre franske præster med til at danne det første fraternitet for verdenspræster i den franske provins af ordenen. Se mere om disse fraterniteter, både her på hjemmesiden, og på www.op.org

Les bidrag af frater Jesper på www.opdacia.org.

 

 

FINLAND

LEGDOMINIKANERE

Nikodemus Heikman, Helsingfors

Nikodemus Heikman, Helsingfors

Nikodemus Heikman, är 34 år gammal. Arbetar som gymnasielärare i Helsingfors. Âr filosofie magister och lärare i tyska och svenska samt katolsk religion. Sttuderar vid Helsingfors universitet till teologie magister.

Konverterade till katolska kyrkan år 1998, 18 år gammal. Började delta i lekmannadominikanernas verksamhet år 2006. Avlagt de första löftena år 2010 och 2012 de slutliga löftena. Valdes till prior för fraterniteten i Helsingfors år 2012. Vid sidan om dominikansk spiritualitet intresserad av liturgin, speciellt den tridentinska. Valdes våren 2014 till ansvarig för lekmannadominikanerna i Daciaprovinsen.

 

Läs bidrag från Nikodemus på www.opdacia.org.

NORGE

Dominikanerbrødrene, St. Dominikus kloster, Oslo

Arne Fjeld OP, St. Dominikus kloster, Oslo

Arne Fjeld OP,
St. Dominikus kloster, Oslo

f. Arne Dominique Fjeld, f. 1934 i Drammen. Statens Bibliotekskole i Oslo,  teologi i Frankrike og California. Har arbeidet i Oslo (St. Dominikus, St. Olav Domkirke og St. Hallvard menigheter), i Drammen, i Lund i Skåne og i Arendal.

Interesser: Økumenikk og interreligøs dialog.
Les bidrag av frater Arne på www.opdacia.org.

 

 

 

 

 

Jon Atle Wetaas, St. Dominikus kloster, Oslo

Jon Atle Wetaas,
St. Dominikus kloster, Oslo

Jon Atle Wetaas OP, født i Oslo i 1958. Utdannet hånd/stålgravør ved Statens tegne- og håndverksskole (gullsmed), konsulent og driftsleder i en industri- og håndverksbedrift.

Konverterte i St Dominikus kirke 1991, avla første løfter i Strasbourg i 1995 og evige løfter i Oslo i 1998, studier i Lille og Lyon,
Presteviet i St. Dominikus kirke i 2001. Stillinger i Caritas Norge, Fransiskushjelpen, Bymisjonen og St. Hallvard menighet, åndelig veileder for legfransiskanerne og legdominikanerne i Oslo. Subprior og prokurator i St Dominikus kloster. Oversatt en barnebok om St Dominikus fra fransk. Glad i dyr, mennesker og pent vær.
Les bidrag av frater Jon Atle på www.opdacia.org.

 

 

Joseph Mulvin OP, St. Dominikus kloster, Oslo

Joseph Mulvin OP,
St. Dominikus kloster, Oslo

Joseph Mulvin OP, født i Dublin, Irland. Første løfter i 1967 i Cork, og de evige løfter i 1971 i Dublin. Presteviet i 1973. Har blant annet ledet retrettvirksomheten for dominikanerne i Irland, undervist ved Dominican College, Newbridge og vært kallsansvarlig for dominikanernes irske provins. Kom til Norge i februar 1999.

Les bidrag av frater Joseph på www.op.dacia.org.

 

 

 

 

 

Haavar Simon Nilsen OP, St. Dominikus kloster, Oslo

Haavar Simon Nilsen OP,
St. Dominikus kloster, Oslo

Haavar Simon Nilsen OP, født i 1972 i Bergen. Utdannet tømrer, master i landskapsarkitektur fra Universitet for miljø- og biovitenskap. Medforfatter av boken Vandring i åpent landskap.

Avla første løfter i Strasbourg i 2006 og endelige løfter i Oslo i 2010.  Fransk-, filosofi- og teologistudier i Lille og Oxford. Formann i PSP (Pro Scandiæ Populis) 2008-209..

Presteviet i Oslo i 2012. Kapellan i St. Johannes menighet, Oslo (50% stilling) og studentprest fra 2013

Frater Haavar Simon har egen blogg.

Les bidrag av frater Haavar Simon på www.opdacia.org.

 

 

Ellert Dahl OP, St. Dominikus kloster, Oslo

Ellert Dahl OP,
St. Dominikus kloster, Oslo

Ellert Dahl OP, født i London i 1928, oppvekst i London og Drammen, kunsthistoriestudier i Oslo fra 1949. Trådte inn i dominikanerordenen i 1954, studerte ved Le Saulchoir i Frankrike. Presteviet i Oslo i 1960.  Tilknyttet brødrenes kloster i Oslo og Toulouse.

Sogneprest på Lillehammer, Stavanger, Haugesund og Hamar, generalvikar for Oslo Katolske Bispedømme fra 2000 til 2003.

Populær foredragsholder om kunsthistorie og teologi.

Les bidrag av frater Ellert på www.opdacia.org.

 

 

Aage Hauken OP, Voss

Aage Hauken OP,
Voss

Aage Hauken OP, født 1947 i Bergen. Klassiske studier ved universitetene i Bergen og Oslo, teologistudier i ved Blackfriars i Oxford og doktorgrad ved Angelicum i Roma (“The Greek Vocabulary of the Roman Imperial Cult and The new Testament” 1992).

Presteviet 1976 i Oslo. Dominikanerbror, prior og organist i St. Dominikus kloster i Oslo, rektor ved Lunden kloster i Oslo, kapellan for Franciskussøstrene og rektor for St. Olavs kapellpå Voss.,Statsstipendiat fra 2004.

Har undervist ved Angelicum i Roma (professor i nytestamentlig teologi og historie), Teologisk fakultet i Oslo, dominikanernes lørdagsseminar og studiereiser med tema “Roma – fra hedensk til kristen by”. Verv for blant annet tidsskriftet St Olav og Bibelselskapet.

Forfatter av en rekke teologiske fagbøker, i-dybden-reisebøker og skjønnlitteratur, Komponist og organist. En stor dyrevenn. Eget nettsted:  http://aagehauken.katolsk.no/

Les bidrag av frater Aage på www.opdacia.org.

Per Bjørn Halvorsen OP, St. Dominikus kloster, Oslo (1939 - 2007)

Per Bjørn Halvorsen OP,
St. Dominikus kloster, Oslo (1939 – 2007)

Per Bjørn Halvorsen OP, født i Overhalla, Namdalen i 1939, død i Oslo i 2007. Studier ved Universitetet i Oslo, Yale University i USA, dominikanernes teologiske høyskole Le Saulchoir, ved Sorbonne og ved L’ècole Pratiqe des Hautes Etudes i Paris.

Presteviet 30. august 1970 i Oslo .

Underviste i en årrekke i tidlig kirkehistorie og patristikk ved Religionshistoriesk institutt i Oslo og i St. Dominikus kloster. Forfatter, blant annet av en Dominikus-biografi med grundige studier av ordenens historie i Norden.

Les bidrag av frater Per Bjørn på www.opdacia.org.

 

 

 

Arnfinn Haram OP, St. Dominikus kloster, Oslo

Arnfinn Haram OP,
St. Dominikus kloster, Oslo

Arnfinn Haram OP, født 1948 i Ålesund, død i Oslo 2012. Tidligere luthersk prest og prost, opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap i 1998.

Avla første løfter i Strasbourg i 1999 og evige løfter i Oslo i 2002. Lisensiatsgrad i teologi oktober 2008 ved Angelicum (Roma). Prior for St. Dominikus kloster, Oslo fra september 2009 til sin død.

Presteviet i St. Dominikus kirke i 2003. Geistlig rådgiver for Katolsk Studentlag i Oslo. Medlem av arbeidsutvalget i Pastoralrådet og Akademisk studieråd for Oslo katolske bispedømme.

Forfatter, skribent og lyriker, ofte benyttet foredragsholder. Frater Arnfinns blogg: Cor ad cor loquitur

Les bidrag av frater Arnfinn på www.opacia.org.

 

 

KONTEMPLATIVE SØSTRE – LUNDEN KLOSTER

Sr Ingeborg-Marie OP, Lunden kloster i Oslo

Sr Ingeborg-Marie OP,
Lunden kloster i Oslo

Sr. Ingeborg-Marie OP, f. 1987, tilhører Lunden Kloster (trådte inn 2009, første løfter 2012, høytidelige løfter 2015).

BA i språk og litteratur med fordypning i fransk og latin fra NTNU, BA (Hons) i teologi fra The Priory Institute, Dublin.
Særlige interesser – foruten klosterlivet i alle dets dimensjoner: Liturgi, teologi og eksegese, kristen enhet, språk, litteratur og musikk.
Les bidrag fra sr. Ingeborg-Marie på www.opdacia.org.

 

Sr. Anne Lise Strøm OP, Lunden kloster, Oslo

Sr. Anne Lise Strøm OP, Lunden kloster, Oslo

Sr. Anne-Lise OP, født 1940, tilhører Lunden kloster (første løfter 1964, høytidelige løfter 1968).

Priorinne i flere treårsperioder inkludert den nåværende. Klosterets novisemesterinne i mange år. Har vært president i den franske federasjonen for Dominikanerinnenes klostre i Frankrike, som Lunden kloster tilhører. Ble tildelt Brobyggerprisen i 2008.

Mange utenfor klosteret kjenner sr Anne Lise fra artikler, intervjuer  og bøker.

Les bidrag fra sr. Anne-Lise på www.opdacia.org.

APOSTOLISKE SØSTRE – STA KATARINAHJEMMET

sr. Mette Andresen OP, Sta Katarinahjemmet, Oslo

sr. Mette Andresen OP,
Sta Katarinahjemmet, Oslo

Søster Mette Andrésen (1940) er dominikanerinne og tilhører kommuniteten på Katarinahjemmet i Oslo, men har i en årrekke bodd henholdsvis i Belgia og Frankrike med diverse pastorale oppgaver. Hun er p.t. pastoralassistent i et sogn med 3 menigheter i Montrouge, i utkanten av Paris, med ansvar for begravelser,møter med de pårørende samt sjelesorg. Hun har også i de senere år preket retretter rundt om i Frankrike i tandem med en fransk dominikaner.

Les bidrag fra sr. Mette på www.opdacia.org.

 

 

 

sr. Ragnhild Marie Bjelland OP, Sta Katarinahjemmet, Oslo

sr. Ragnhild Marie Bjelland OP,
Sta Katarinahjemmet, Oslo

Sr Ragnhild Marie er født i Stavanger, hun vokste opp i en vanlig, norsk luthersk familie, og konverterte til den katolske kirke i løpet av sin studietid in Oslo. Er utdannet operasanger, med 5 årig sangutdannelse ved Rogaland Musikkonservatorium (Master) og 3 år ved Statens Operahøyskole (Master). Tre sesonger som sanger og skuespiller ved Nationaltheatret i Oslo

Inntrådte på Katarinahjemmet i 1989.

Arbeidet i årene 2006 -2011 med den nye bibeloversettelsen (“Bibel 2011”) som konsulent på Salmenes bok.Sitter i Kirkens Liturgiske Kommisjon, og er engasjert i Dominikanerordenens Internasjonale Liturgiske Kommisjon i Roma (Cliop). Medlem i verdensomspennende liturgiske nettverk; Societas Liturgica (Europa) og NAAL, North American Academy of Liturgy. Arbeider med liturgiske spørsmål, salmebok, tidebønnebok, seminarer, foredrag. Fra 2011 medlem av kongregasjonens (Dominicaines de Notre Dame de Grâce) generalråd, og er også dennes generaløkonom. Er kongregasjonens representant i dominikanernes kommisjon, (søstrenes råd) for Rettferdighet og Fred – Justice & Paix, Paris. Hun har egen blogg.

Les bidrag fra sr. Ragnhild Marie på www.opdacia.org.

 

sr. Anne Bente Hadland, Sta Katarinahjemmet, Oslo

sr. Anne Bente Hadland,
Sta Katarinahjemmet, Oslo

Sr. Anne Bente (1959) er utdannet lærer med idehistorie, tysk og nordisk i fagkretsen. Hun arbeidet som lærer i ungdomsskolen før hun inntrådte på Katarinahjemmet i 1985. Avla første løfter 1988, evige løfter 1989.

Sr. Anne Bente har i årenes løp innehatt en rekke verv i kirkelig sammenheng. Hun ledet OKBs Informasjonstjeneste fra 1996 til 2000, og er bidragsyter i ulike medier, deriblant en egen blogg. Hun arbeider også med oversettelser, og har bl.a. oversatt Evangelium Vitae og pave Benedikts tre Jesusbøker. Hun er p.t. novisemester og priorinne på Katarinahjemmet.
Les bidrag fra sr. Anne Bente på www.opdacia.org.

 

LEGDOMINIKANERE

Helge Erik Solberg, legdominikanerfraterniteten i Oslo

Helge Erik Solberg,
legdominikanerfraterniteten i Oslo

Helge Erik Solberg, født 1937 i Drammen. Medisinstudiet i Oslo, cand. med. 1963. Spesialist i medisinsk biokjemi 1972, dr. med. 1975, mellomfag i fransk 1994. Stillinger ved Institutt for klinisk biokjemi og (de siste 36 år) som overlege ved Rikshospitalet i Oslo.

Opptatt i Den katolske kirke 1957 etter konversjonsundervisning hos dominikanerne. Leder for Unge norske katolikkers forbund (UNKF) og Legmannsrådet i Oslo. Verv for tidsskriftet St. Olav. Har skrevet mange artikler og debattinnlegg i dagspresse og tidsskrifter om filosofiske, teologiske, kulturelle og dagsaktuelle emner.

Medlem av legdominikanerfraterniteten på La Sainte-Baume i Provence 2005-2013, evige løfter i 2008, leder (“prior”) 2010-2012. Fra 2013 medlem av fraterniteten i Oslo.

Interesser: Filosofi, teologi, språk, musikk og litteratur. Forfatter av en bok med religionsfilosofisk vinkling: “Klokke og katedral – Tanker om tid og evighet” (Efrem forlag 2010). Har egen blogg: Som i et speil 

Les Helge Eriks bidrag på www.opdacia.org.

 

 

 

SVERIGE

Henrik Alberius OP, Lund

Henrik Alberius OP,
Lund

Henrik Alberius OP: – Jag är broder i S:ta Maria Magdalens hus i Lund. Dominikan sedan 1999 (första löften).

Nu delar jag min tid mellan att vara ordförande för Caritas Sverige och församlingen St Thomas av Aquino i Lund som är vårt apostolat här i staden.
Les bidrag av frater Henrik på www.opdacia.org

 

 

 

Syster Veronika OP, Rättvik, Sverige

Syster Veronika OP,
Rättvik, Sverige

Sr. Veronica OP: – Jag är dominikansyster från CRSD (congregation romaine de St Dominique) Kom till Sverige för 40 år sen! Jag har bott på olika ställen i Sverige. tillhör nu en ekumenisk kommunitet på Berget i Rättvik, Sverige: ”Den Heliga Treenighetens  kommunitet”. Vår uppgift är att hålla bönen levande, att be för kyrkans synliga enhet och att ta emot alla gäster som kommer till våra två gårdar: S:t Davids gården och Meditationsgården för retreater och kurser.

Jag har skrivit några böcker, bl.a. om bönen, mässan, trosbekännelsen, och en del artiklar. Jag har en blogg.

 

Läs syster Veronikas bidrag på www.opdacia.org.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.