År C

PREKENER OG REFLEKSJONER FOR LITURGISK ÅR C

 

Advents- og juletiden

1. SØNDAG I ADVENT

Rett ryggen, løft hodet (2012)
Lux de caelo natus est nobis (2015)

8. DESEMBER, JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNNFANGELSE

Nåde og frihet (2012)

2. SØNDAG I ADVENT

Å gjøre veien klar for Herren (2012)

…… se Guds frelse (2015)

3. SØNDAG I ADVENT

Gled dere i Herren! (2012)

Et incarnatus est (2015)

4. søndag i advent

Mennesket er ikke alene (2012)

Innspurt før høytiden (2015)

Trøyst deg, mitt folk (2015)

Kristi fødselsfest

The Lord’s predilection for lowliness (2012)

Ljuset som lyser i mörkret (2015)

Festen for den hellige familie

Et enhetens tegn (2012)

Herrens åpenbaring

Jesus Kristus: både åpenbareren og det åpenbarte (2013)

Herrens dåp

Herrens dop (2013)

 

Fastetiden

ASKEONSDAG

Ytan och djupet (2013)

1. SØNDAG I FASTE

Øvelse i utholdenhet (2013)

2. SØNDAG I FASTE

Herre, la ditt ansikt lyse over oss… (2013)

3. SØNDAG I FASTE

Tålamod att blomstra (2013)

4. SØNDAG I FASTE

Allt mitt är ditt (2013)

5. SØNDAG I FASTE

Nå skaper jeg noe nytt (2013)

19. mars, den hellige JoseF

Feast of St. Joseph (2013)

PALMESØNDAG

Den ensomme kongen (2013)

SKJÆRTORSDAG

Den natten då Herren Jesus blev förrådd (2013)

LANGFREDAG

”Ecce Homo”- Se människan (2013)

 

Påsketiden

PÅSKENATT – PÅSKEDAG

Den oppstandne (2013)

 2. SØNDAG I PÅSKETIDEN

«Min Herre og min Gud» – Den fruktbare vantro (2013)

3. SØNDAG I PÅSKETIDEN

En ny begyndelse (2013)

 4. SØNDAG I PÅSKETIDEN

Vi kjenner Ham på stemmen (2013)

5. SØNDAG I PÅSKETIDEN

Fullbordan och förnyelse (2013)

6. SØNDAG I PÅSKETIDEN

Det enda som räknas (2013)

KRISTI HIMMELFART

Åndens vitner (2013)

7. SØNDAG I PÅSKETIDEN

Vår bön om den helige Ande (2013)

 PINSE

Herrens pinse (2013)

DEN HELLIGE TREENIGHET

Trinitatis (2013)

FESTEN FOR KRISTI LEGEME OG BLOD

Corpus Christi (2013)

 

 

Det alminnelige kirkeår

2. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

Jäsningen är på gång (2013)

3. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

Den Hellige Ånds nærvær i historiens løp (2013)

4. søndag i det alminnelige kirkeår

Et åpent blikk (2013)

5. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

Fish are not attracted by nets (2013)

10. søndag i det alminnelige kirkeår

Jesus encounters the widow of Nain (2013)

11. søndag i det alminnelige kirkeår

Synderen som rører og berøres (2013)

13. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

En dialog på kirketrappen (2013)

21. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

Å la seg bli sett (2013)

22. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

 

23. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

Den radikale hverdagen (2013)

24. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

I sin grenseløse kjærlighet kommer Gud oss alltid i møte (2013)

25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

Vår Herre til evig tid? (2013)

26. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

Rika och fattiga (2013)

27. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

Gi oss større tro! (2013)

La oss tjene hverandre med glede og i kjærlighet slik vår Herre og Mester gjorde (2016)

28. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

Pope just for a Mass (2013)

29. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

Hvorfor skal vi be til en Gud som vet hva vi trenger? (2013)

30. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

Tilbedelsen i bønnen (2013)

31. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

I dag skall jag gästa ditt hem! (2013)

32. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

Døden er overgangen til livet (2013)

33. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

Det faste punktet ligg framfor meg (2013)

Kristi Kongefest

Kristus Konung (2013)

 

Mariafester i løpet av det alminnelige kirkeår

15. august – Marias opptagelse i himmelen

Ödesgemenskap (2013)

Helgenfester

19. MARS, DEN HELLIGE JOSEF

Feast of St. Joseph (2013)

29. APRIL – KATARINA AV SIENA

Guds speil (2013)

24. juni – Johannes døperen

St Johannes (2013)

29. juli – Olav den hellige, olsok

En hellig viking (2013)

8. august – Dominikus

Den hellige Dominikus (2013)

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.