OP på økumenisk møte for ordensfolk i Sverige

Fra 31. august til 5. september 2023 fant den 22. CIR (International and Interconfessional Congress of Religious) sted i Sverige. Kongressen hadde et sterkt dominikansk innslag, ettersom fr. Pierre-André Mauduit OP i Lund er president for hele organisasjnen og sr. Thérèse Lacoste OP fra nonneklosteret i Langeac (tihørende samme føderasjon som Lunden kloster) sitter i styret. I tillegg deltok sr. Ingeborg-Marie OP fra Lunden i år som «førstereis-nonne».

Årets møte var historisk på flere måter. For det første, var det første gang kongressen ble holdt i Sverige. For det andre, var det første gang et så stort samling av ordensfolk møttes i dette landet. For det tredje, var det første gang kongressen hadde dobbelt vertskap: de syrisk-ortodokse munkene i Korsets kloster (Alberga) og Svenska Kyrkan, som stilte Stiftsgården Stjärnholm (Nyköping) til disposisjon. Det var altså økumenisk samarbeid allerede på organisatorisk plan! Grunnen til dette var at Korsets kloster er en nygrunnleggelse som ennå ikke har klosterbygninger ferdige. De kunne derfor ikke huse de over 40 deltagerne hos seg. Det kunne derimot Stjärnholms slott, hvor vi fikk utmerket innlosjering og servering, og også anledning til å bruke konferanserom og kapell.

Tanken bak CIR er at ordensfolk fra ulike kirkesamfunn og ulike land kommer sammen og danner et fellesskap i en ukes tid, med felles bønn, felles måltider, samt innlegg og samtaler rundt et tema. De grunnleggende elementene i klosterlivet går tilbake til tiden før de ulike splittelsene, og gir derfor en felles plattform å bygge videre enhet på. Det går på rundgang mellom de forskjellige kirkesamfunnene å være vertskap, og slik lærer man hverandre stadig bedre å kjenne. Eukaristien feires i fellesskap hver dag, hvert kirkesamfunn har sin dag, slik at vi også blir kjent med hverandres liturgiske tradisjoner. I tillegg bes tidebønnene sammen i følge liturgien til den kommuniteten som er vertskap, og det er satt av tid til stille bønn for kristen enhet til fellesskap. Alt i alt er det et initiativ som svarer til pave Johannes Paul IIs oppfordring til ordensfolk om å gå i bresjen for en åndelig økumenikk som kan bære frukt i Kirken som helhet.

Årets tema var “How can our treasure become our gift?” Representanter fra de ulike tradisjonene ga oss sine perspektiver på dette, før vi delte oss i mindre språkgrupper for å samtale om det vi hadde hørt.

Br. Charbel fra Korsets kloster ga en presentasjon av det Syrisk-Ortodokse Patriarkat for Antiokia og Hele Østen, og forklarte for oss de historiske hendelser som har bidratt til separasjoner mellom kristne i den regionen og mellom øst og vest forøvrig. Han delte også en svært dyptgående refleksjon, «Sharing a Wounded Heart», om hvordan det monastiske livet kan bidra til helbredelse av splittede hjerter og fellesskap, og mer enhet mellom mennesker og mellom kristne.

Søndagsliturgien ble feiret i den syrisk-ortodokse sognekirken i Norrköping, hvor vi fikk delta i en vakker liturgi og i tillegg ble varmt mottatt i menighetslokalet etterpå. Vi fikk bruke dette til våre gruppesamtaler, før vi ba syrisk-ortodoks vesper med munkene og sognepresten i kirken. Dagen ble avsluttet med en meget sterk bønnestund foran minnesmonumentet over de som mistet livet under Seyfo, det assyriske folkemordet, hvor br. Charbel minnet oss om patriarkens ord da han avduket monumentet: «Aldri glemme. Alltid hedre. Men også: Alltid tilgi.»Fra romersk-katolsk hold delte fr. Jonathan Cotton OSB (Ampleforth Abbey, England) sine tanker om hvilke skatter katolikkene har å dele som gaver med andre kristne. Fr. Charlie Annis CR fra The Community of the Resurrection i Mirfield, England, påpekte at det faktisk ofte er slik at andre ser bedre enn oss selv hva som er våre skatter, og at det er først når vi gir dem som gave til andre at vi oppdager hvilke skatter vi faktisk er betrodd. De reformerte diakonissene sr. Annette Baden og sr. Dorothée Weisser fra Riehen i Sveits, oppfordret oss til å gå på skattejakt i historiene til våre respektive konfesjoner, kommuniteter og våre personlige historier, og brukte sine egne historier som eksempel.

Ingrid Norén Nilsson, prest i Svenska Kyrkan, presenterte dens historie og plass i det svenske samfunnet, og ga oss også en fin introduksjon til den hellige Birgitta. Den siste dagen besøkte vi nemlig Vadstena og feiret luthersk messe i domkirken der. Mange av deltagerne opplevde dette som ett av høydepunktene, både den verdige liturgien, Ingrids gode preken, og det fellesskapet vi hadde bygd opp over de foregående dagene og som nå ble ekstra merkbart.

Les mer og se bilder på CIRs blogg:
https://ciirblog.wordpress.com/2023/09/17/xxii-gathering-of-cir-1er-au-5-septembre-2023-in-sweden-korset-kloster-alberga/

Korsets klosters nettside: https://korsetskloster.se/

Sr. Ingeborg-Marie OP (foto: Sr. Embla Vegerfors, Communauté de Grandchamp)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.