Guds speil

På festen for den hellige Katarina av Siena

Kol 1,24-29, Joh 7, 14-18.37-39

“Gud er et barmhjertig speil”, sier Katarina – han lar oss se oss selv som vi er – ærlig og usminket, samtidig som han lar oss se den uendelige kjærlighet han har til sin skapning – i Guds speil ser vi våre svakheter og begrensninger, men også vår verdighet og vår skjønnhet, alt i Guds barmhjertige lys – Les videre