Markering av fredsmåneden i Oslo

Lørdag annen uke i advent, 15. desember 2018, i rammen av legdominikanernes adventsretrett i dominikanerinnenes kloster på Lunden i Oslo, ble det, slik Ordenen oppfordrer til, feiret en messe med bønn om fred i Den demokratiske republikk Kongo. Vi gjengir … Les videre

«… og som han alltid hadde vist dem som var hans her i verden hvor han hadde dem kjær, ga han dem det ytterste bevis på sin kjærlighet»

Skjærtorsdag I første omgang var beviset bare leselig for disiplene. Jesus vasket føttene deres. I neste omgang var beviset pasjonen, som skulle følge etter dette aftensmåltidet. Beviset som er gitt oss alle. Jesus Kristus aksepterer at han skal dø. For … Les videre

Bidragsytere

DANMARK Jesper Fich OP, født 1956 på Fredriksberg, Danmark, vokset op i Ordrup, nord for København, hvor jeg mødte ordenen første gang. Brødrene havde Skt. Andreas Kloster netop i Ordrup (opløst 1976). Konvertit 1974 – Studier i Frankfurt og Tübingen … Les videre