Markering av fredsmåneden i Oslo

Lørdag annen uke i advent, 15. desember 2018, i rammen av legdominikanernes adventsretrett i dominikanerinnenes kloster på Lunden i Oslo, ble det, slik Ordenen oppfordrer til, feiret en messe med bønn om fred i Den demokratiske republikk Kongo.

Vi gjengir her p. Arne Fjelds preken under denne messen:

Israel ventet at før Messias kom, skulle profeten Elia komme tilbake som forløper. Og vi vet jo, at forløperen ble Johannes Døper.

Han forkynte omvendelse.

I dominikaner-ordenens Rettferdighet og fred kommisjon anbefales at
desember skal være Ordenens «Fredsmåned.»
Og legdominikanemes Oslo-råd anbefaler at akkurat denne messen i dag feires
med bønn om fred. 

Som dere husker: Augustin definerer Fred som «Den ro som er en følge av
orden».
Og Kommisjonen for rettferdighet og fred ber oss tenke spesielt på den
demokratiske republikk Kongo.
Kanskje noen av dere fikk med dere fredsprisvinnernes taler i Oslo Rådhus
sist mandag. Nadia er fra Irak, mens legen er fra Kongo. Og han brukte litt av talen sin til å fortelle om uorden og ufred i Kongo. Les videre

Amir Jaje OP er tildelt Stefanusprisen for 2018

Amir Jaje OP.
Foto: Stefanusalliansen

Amir Jaje tilhører dominikanerkommuniteten i Bagdad. Sammen med landsmannen Saad Salloum har han stiftet Iraqi Council of Interfaith Dialouge. De to er også engasjert i å lage dokumentarfilmer og annen informasjon som kan støtte trosfriheten og øke kunnskapen om minoritetene i Irak og Midt-Østen. Frater Amir er også medlem av Vatikanets kommisjon for inter-religiøs dialog.

Stefanusprisen deles ut hvert andre år til en eller flere personer som har gjort en spesiell innsats i kampen for trosfrihet og menneskerettigheter. Bak prisen står Stefanusalliansen, som arbeider for trosfrihet som grunnleggende menneskerettighet.

Du kan lese mer om prisvinnerne og prisutdelingen  på Stefanusalliansens hjemmeside.

Boknyhet med dominikanske bidrag: Kyrkomödrar

I august 2017 utkom boken «Kyrkomödrar» (red. Ann-Ida Fehn og Hedivg Larsson) på Artos forlag. To av våre dominikanske søstre i Sverige: sr. Katarina Gustavsson OP og sr. Veronica Tournier OP har bidratt med artikler om henholdsvis den hellige Katarina av Siena (OP!) og Egeria, kvinnen vi kan takke for blant annet detaljerte beskrivelser av påskefeiringen i Jerusalem på 300-tallet.

Kyrkomödrar

Foruten våre to søstres bidrag, inneholder boken artikler skrevet både av søstre fra andre ordener og leg-kvinner, og vi får møte et bredt spekter av «kirkemødre» fra ulike tider, steder og tradisjoner: den hellige Maria av Paris (Moder Skobtsova), Birgitta av Vadstena, Edith Stein, Sr. Maria Gabriella av Enheten, Klara av Assisi og Scholastica.

Det alle skikkelsene har til felles, er, ifølge bokens vaskeseddel, at de «genom att hängivet följa Guds kallelse blev de banbrytare och revolutionärer och kan ge mod och inspiration för kvinnor i alla tider.»

 

Boken er på 129 sider, og i tillegg til de åtte artiklene, utstyrt med en rikholdig bibliografi og oversikt over ressurser for lesere som skulle ønske å fordype seg mer en den ene eller den andre skikkelsen.

Mer info på Artos’ egne hjemmesider:
http://www.artos.se/katolska-traditionen/kyrkomodrar

Intervju med fr. Pierre-André Mauduit o.p.

Pierre_AndréI 2016 ble dominikanernes kommunitet i Lund beriket med en ny bror fra Frankrike: fr. Pierre-André Mauduit. Etter knapt ett år i Sverige, ble han presteviet 2. juli 2017 i Lille i Frankrike, og jobber nå som ungdomsprest i Sør-Sverige.

I september 2017 var han i Oslo og feiret primissmesser i St. Dominikus kloster og  Lunden kloster, og OPDacia-redaksjonen benyttet anledningen til å få et intervju for å bli bedre kjent med vår «nye» bror:

Les videre

Løfteavleggelse i Rögle

Sr Katarina - Rögle - løfter 3Den 7. august 2017 avla sr Katarina Gustavsson sitt høytidelige klosterløfte i Sankt Dominikus kloster i Rögle med familie, venner og medsøstre og -brødre fra kommunitetene i Norden omkring seg. På oppfordring har hun sendt oss bilder fra den gledelige begivenheten.

OPDacia-redaksjonen gratulerer og ønsker sr Katarina mye glede, velsignelse og styrke i livet som dominikanerinne i Rögle og Norden!

Sr Katarina - Rögle - løfter 1

Les videre

Ny blogg fra Lunder kloster

I rammen av året for det gudviede liv og idet vi skimter vårt eget Ordensjubileum i horisonten, har nonnene på Lunden Kloster lansert bloggen Cor unum in Deum: Lunden Kloster.

Tanken er å gi et lite innblikk i livet i et dominikansk nonnekloster, og en presentasjon av dets spesifikke ”inkarnasjon” på Lunden. Søstrene håper også at bloggen, i all beskjedenhet, skal kunne være en ressurs spesielt for ungdom og unge voksne som søker sin vei i livet og prøver å lytte for å høre hva Gud kaller dem til.

Ta gjerne en titt: lundenkloster.blogspot.no

Sr Ingeborg-Marie OP, Lunden kloster i Oslo

Sr Ingeborg-Marie OP,
Lunden kloster i Oslo

«Bli i min kjærlighet»

Sr. Ingeborg-Marie av den Oppstandne Kristus OP avla sine høytidelige løfter på Lunden kloster fredag 8. mai 2015. Det var en strålende vår-ettermiddag. Mange hadde møtt opp for å være med på den gledelige begivenheten.

Sr Ingeborg-Marias løfter 1. Foto: Helge Erik Solberg

 

 

 

 

 

 

Biskop Bernt Eidsvig var hovedcelebrant.

Sr Ingeborg-Maries løfter 2. Foto: Helge-Erik Solberg

 

 

 

 

 

 

– Hva søker du?

– Guds barmhjertighet og deres.

– Reis deg. Les videre

Løfteavleggelse for bror Gabriel

Fredag 8. august avla vår medbror Gabriel sine evige løfter i St Dominikus kloster. Det ble en vakker og høytidsstemt feiring, verdig den store gaven løftene er for den dominikanske familien og for kirken. Under følger noen bilder fra avleggelsen, og nederst finner dere prekenen  holdt av fr Antoine Levy OP.

(Alle bilder: Katarinahjemmet)

gabriels-vows-3-net

gabriels-vows-2-net

gabriels-vows-1-net

gabriels-vows-4-net

gabriels-vows-5-net

gabriels-vows-6-net

gabriels-vows-7-net

gabriels-vows-8-net

Homily for solemn profession for fr Gabriel Salmela

by fr Antoine Levy OP, Studium Catholicum in Helsinki, Finland

Right or wrong, Finns have the reputation of being a slow people. But there is a particular group of Finns, an ancient Finnish tribe, that all the other Finns consider to be slow. They are called the Hämeläiset, a number of whom live in the region of Tampere. For those who have never set foot in hämeläinen territory, I leave to your wildest fancy to imagine what the pace of life is like out there. I have lived with someone from that region for a year. I might spend a few more years in his company. Now let me tell you a secret: the Hämäläiset are not slow. They are simply cautious or circumspect. They take the time to weigh things up.  Today, as we celebrate the feast of St Dominic, the one I just mentioned happens to make his solemn profession in the Order of preachers. We are gathered around him on that occasion. This is a good opportunity to share my deepest conviction with him: my dear Gabriel, you do well to be circumspect.  You had better be. Today, you are giving your life to God in the Order of St Dominic. And yet it is far from obvious that the Order of St Dominic is the best place to consecrate one´s existence­­ to God. We are now on the eve of celebrating the Order´s 800 year- jubilee. It is certainly the sign of a respectable religious brand. But it would be vain to pretend that the ship of our Father Dominic, the one that Catherine of Siena once described as “governed with a perfect rule, attentive to the honor of God and to the salvation of souls with the light of learning” has remained unshattered since it has started sailing on the troubled waters of the Modern age. We are no longer the spearheads of a flourishing civilization. We can hardly boast of spectacular achievements as of late. We are a drop in an ocean which has become very much foreign to us, no matter how hard we have tried to look like all the other drops. Too many questions, it seems, for the few answers that we might bring. Or is it that there are too many answers around us and too few questions that we dare to ask?

As a good hämäläinen, you took the time that you needed from your first tentative approach of the Order to the present day. As the formula goes, you came to learn about the mores, the concrete ways of life, of our Order, which, I surmise, was not exclusively an occasion of pleasant surprises.  Meanwhile, to carry on with the same formula, the Order came to know about your mores, your concrete way of life, which, as far as I know, did not go without some measure of cultural adjustment. The outcome of this time of reflection and sometimes of trials is the joy of this day. Today, the Order, and together with it the brethren, the sisters that are here as well as all the friends of the Order are immensely happy to welcome you as their brother for good, their brother forever. Actually, we are not only happy. We are grateful. We thank you from the bottom of our hearts for this confidence that has triumphed over all manners of doubts, hesitations and sometimes wounded memories. It means that, in spite of all this, you have found in the Order, frail and poor as it might appear in our days, what you were looking for. As so many before and around you, you somehow got an inner confirmation that the insight that had led Dominic to found it was still alive, still kicking and biting, after almost 800 hundred years of existence.

How one does even get the insight that such an insight might exist, so as go in search of it in the first place? It is difficult to say. It probably starts at a very early stage in one´s life. It is the suspicion that this our world, with all its brilliant answers, has brushed a few questions under the carpet, and that these questions happen to be those that matter most. It is the feeling that, as much as this world teaches you about truth, it is still entangled in a half-lie. It is the quest for another point of view, a point of view which would radically question the answers the world is filled with while showing the utmost concern for whatever truth and beauty the answers it brings forward contain. The very idea that a religious Order founded 800 years ago might give access to such a point of view is in itself a provoking question directed at our present way of thinking.  How could a medieval insight make us understand something about our world that our world, with all its science, would be unable to understand about itself?  It is impossible as long as we call medieval an insight which, in actual fact, has nothing to do per se with the Middle Ages. There is indeed something which, provided it exists, is superior to the latest stage of human knowledge -and will forever remain such. It is the wisdom of God, which, to the extent in which it exists, should be conceived as simultaneously motionless, eternal and more alive than any created mode of living thing. It also pertains to the notion of God´s wisdom that only God can grant access to it. Further, it is not unreasonable to think that God, provided He exists, is willing to share something of his most intimate being, something of the life-giving Wisdom which is the gift of his three-personal life itself, with the one He finds willing to give his or her own life to Him.

Since its establishment, the purpose of monastic or religious life has been this intimate conversation with God. One lives alone, monos or without family according to the flesh, in order to dedicate oneself exclusively, monadically to the one and only true God, something which in turn is possible only in the midst of a spiritual family of brothers or sisters.   At the very heart of the Middle Ages, Dominic had the insight that what the world around him -a world for a good part composed of illiterate and perplexed Christians-needed most was a word that would come out of this intimate conversation. Moreover, he had the intuition that the world would always need such a word, for the good reason that, be it Christian or post-Christian, the world would always remain in a state of perplexity without such a word.

You are well prepared to realize that this our world, the world we live in and so many aspects of which we happen to cherish, is far from being keen on receiving the word that it needs so much to hear. If something is typical of the present age, it is the presumption that it has the ability and the duty to tell who God is. We have almost totally lost from sight the idea that is the job of God to tell us who we are and not vice-versa. Standing on the fault line of modernity is definitely a bold undertaking. In your own country, you will necessarily be perceived as the voice of this heartless, rigid, scandalous and, most important or pernicious of all, foreign machinery called the Catholic Church. You will be unable to explain or rather to make people around you believe that your Church has a heart, and that this heart is not a dry set of doctrines but this very wisdom of God I am talking about, boundlessly varied in its manifestations as well as unfathomable in its unity. And still, you will need to heed the apostle who “urges us to proclaim the message; be persistent whether the time is favorable or unfavorable; convince, rebuke, and encourage, with the utmost patience in teaching”. By so doing, you will increasingly be conformed to the one insight, the one conviction that has guided Dominic all the way, namely, that it is worth facing all these obstacles because, beyond these obstacles, there are people- real people.  There are souls and hearts that are desperately in need, knowingly or not, of hearing the word that you are carrying to them. “The harvest is plentiful, but the laborers are few; therefore ask the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest”. If the word you carry within you comes from God, it will necessarily surprise and question the people who will hear it, which in turn will almost inevitably bring about hostile reactions.  But if this word comes from God, it will also give you the strength you need to withstand.  “Go on your way. See, I am sending you out like lambs into the midst of wolves.” As you are facing wolves, rely on the Shepherd who watches over his lambs.  What you should be concerned about is whether the word you carry really comes from God. If it does, it will begin and end as a word of peace. “Whatever house you enter, first say, ‘Peace to this house!’. Be constantly aware that your word is not truly the word of God if it cannot finally and entirely be summarized with the following words: ‘The kingdom of God has come near to you.’

Dear Gabriel, it is this intuition, an almost 800 year-old intuition, that has led you all the way here. Like the star of Bethlehem, the very one that shines on the forehead of Dominic in the painting of Fra Angelico, it has gently illuminated your path up across the mountains and deep down through the valleys of a Dominican calling. Today marks the victory of confidence over diffidence in the heart of a more or less genuine hämäläinen.  Today, you are joining the coetus pauperum, the gathering of the poor sons of Dominic for good.  Their common treasure is the very intuition that made you join them.  As you embrace today Dominic´s way of evangelical poverty, they receive you and you receive them. With their weaknesses, and God knows how strong these are, each one of them embodies in his own way an aspect of this boundlessly rich intuition. They will help you to deepen and manifest your own share of this spiritual treasure to the extent in which you will help them to do the same thing. Together, we will grow in the mercy which, after them and so many others, you will ask and receive today from God and from the Order. Yes, this gathering of the poor is a fragile bunch. And God knows how one feels frail and vulnerable when confidence, this parcel of old Abraham´s emuna, is the only thing which is left as one sets off on the part of the journey that still lies ahead.  But if you are here, it is because you have realized it by now, after a reflection that has taken a while to reach its conclusion. One should not be afraid of weakness and frailty, neither in the others nor in oneself.  Those are the very things that God asks from us in order to be able to perform his marvels once again. Today, God looks right into your frailty, your weaknesses and you limits. What He sees is a loving heart, and that is all that matters to Him.

How beautiful upon the mountains
are the feet of the messenger who announces peace,
who brings good news,
who announces salvation,
who says to Zion, “Your God reigns.”

Isaiah 52:7