Självkännedom enligt Katarina av Siena (del 2)

Kännedomen om Gud i mig – en andra djupare dimension

Katarinas förståelse av självkännedomen djupnade under hennes liv. I Dialogen läser vi hur Fadern säger till henne: ”Kännedomen om sanningen kommer genom självkännedom, men inte ren självkännedom, utan kryddad (condito) och förenad med kännedomen om mig i dig”.

Denna kännedom om ”Gud och hans godhet i mig” blir en andra och djupare dimension av Katarinas lära om självkännedomen. Dessa två delar får inte separeras från varandra (L T340), för i det ena fallet kunde själen bli missmodig, och i det andra fallet övermodig.

Gud Fader till Katarina: ”Om självkännedom och tanken på synd inte blir kryddad med minnet av blodet och hoppet om barmhärtighet, blir resultatet utan tvivel förvirring. (D 66)

Men såsom natten föregår dagen, måste vi först se vår fattigdom, och därefter också se Guds godhet i oss. Gud säger: ”Den som inte känner sig själv kan inte känna mig” (L T272). Les videre

Självkännedom enligt Katarina av Siena (del 1)

Föredrag vid Lekmanna-dominikanernas faste-reträtt, Lunden kloster den 20. mars 2018 av sr Katarina OP, Rögle kloster


”Jag längtar efter att se dig göra Självkännedomens Cell till ditt hem, så att du uppnår fullkomlig kärlek …”
(Brev T 241)

I dessa föredrag ska vi låta den heliga Katarina leda oss genom sin undervisning. Tänk, vi tillhör ju samma familj som hon!

Hon framhåller ju ofta självkännedomen, och därför låter jag det temat träda fram för oss i det första föredraget. Frågan är ju varför hon betonar just detta så ofta? Jag ska försöka belysa det.

Det finns en nära förbindelse mellan självkännedomen och bönen.Vi kan förvånas över hur sällan Katarina uttryckligen talar om bön i Dialogen, men för henne är självkännedom och bön i det närmaste samma sak. Självkännedomen leder till bön. Genom bönen och självkännedomen erhåller vi dygderna, som är mycket viktiga för att nå Gud. Det skall vi tala mer om i nästa samling. Men låt oss börja med självkännedomen. Les videre

Boknyhet med dominikanske bidrag: Kyrkomödrar

I august 2017 utkom boken “Kyrkomödrar” (red. Ann-Ida Fehn og Hedivg Larsson) på Artos forlag. To av våre dominikanske søstre i Sverige: sr. Katarina Gustavsson OP og sr. Veronica Tournier OP har bidratt med artikler om henholdsvis den hellige Katarina av Siena (OP!) og Egeria, kvinnen vi kan takke for blant annet detaljerte beskrivelser av påskefeiringen i Jerusalem på 300-tallet.

Kyrkomödrar

Foruten våre to søstres bidrag, inneholder boken artikler skrevet både av søstre fra andre ordener og leg-kvinner, og vi får møte et bredt spekter av “kirkemødre” fra ulike tider, steder og tradisjoner: den hellige Maria av Paris (Moder Skobtsova), Birgitta av Vadstena, Edith Stein, Sr. Maria Gabriella av Enheten, Klara av Assisi og Scholastica.

Det alle skikkelsene har til felles, er, ifølge bokens vaskeseddel, at de “genom att hängivet följa Guds kallelse blev de banbrytare och revolutionärer och kan ge mod och inspiration för kvinnor i alla tider.”

 

Boken er på 129 sider, og i tillegg til de åtte artiklene, utstyrt med en rikholdig bibliografi og oversikt over ressurser for lesere som skulle ønske å fordype seg mer en den ene eller den andre skikkelsen.

Mer info på Artos’ egne hjemmesider:
http://www.artos.se/katolska-traditionen/kyrkomodrar

Oslo: 800-årsjubileet avsluttet med fremtidsperspektiv, bønn og fellesskap

OP familie OsloEtter å ha feiret dominikanerordenens 800 år i hele 2016 kom den dominikanske familie i Oslo sammen lørdag den 21. januar 2017 for å diskutere veien videre, be sammen og ha en familiefest. Og familien, det er brødrene i St. Dominikus kloster, søstrene på Lunden og Sta Katarinahjemmet og legdominikanerne.

Vi startet med et seminar over spørsmålet “Quo vadis?”. Sr Agnes David Lalu OP satte tankene i sving med innlegget Quo vadis? Dominikansk fremtidsperspektiv. Frater Ellert Dahl OP utviklet emnet videre i sitt innlegg, se sammendrag av frater Haavar Simon Nilsen OP. Les videre