Hvorfor skal vi be til en Gud som vet hva vi trenger?

29. alm. søndag (C), Luk 18, 1-8

BønnNår vår Herre Jesus lærer oss å be, er det ikke som noen mester i meditasjonsteknikk han fremtrer. Ordet ble sannelig kjød, og det er til oss kjødelige mennesker han taler på en måte som selv vi kan forstå.

I dagens evangelium anbefaler han oss å etterligne den pågående damen, som vi må ha lov til å beskrive som en masete kjerring, som ikke gir seg før den korrupte dommeren gir henne rett. I lignende bilder uttrykker han seg et annet sted, Les videre

Pope just for a Mass

28. søndag i det alm. kirkeår (C)

Pope_Francis_students-255x254

Pope just for a day?  No thanks, very sincerely!  But just for a Mass – today´s Mass precisely?  Francis was elected Pope only a few months ago but his message resounds forcibly throughout the Church and beyond her visible limits. So much so, in fact, that I feel I could almost tell you what he would tell you – tell us rather- today. So much so, actually, that I have decided to tell you what I think he would tell us. The thing is that his voice is probably more important than mine. At any rate, it should be less boring. Let me therefore indulge in a Francician -rather than a Franciscan- reading of today´s Gospel. Les videre

Gi oss større tro!

27. søndag i det alm. kirkeår, år C           Fra_Angelico - The Annunciation

 

Vårt forhold til Gud – vår tjeneste for Guds rike bygger på tro – tro på en overordnet mening med livet, troen på Kristus. Med Marias tro startet gjennopprettelsen av adam, menneskeheten i sin totalitet, og dette gir oss en viktig bibelsk indikasjon på troens sentrale betydning for menneskets samliv med Gud. Les videre

I sin grenseløse kjærlighet kommer Gud oss alltid i møte

24. søndag år C, Luk 15, 1-32The prodigal son

Brødre og søstre,
på denne 24. søndagen i det alminnelige kirkeåret, forteller Jesus oss tre ulike historier, eller lignelser, for å forklare hvordan Gud er, og hvordan det har seg med Guds rike. Først en fortelling om en bortkommen sau, deretter om en bortkommen sølvmynt, og til sist hører vi fortellingen om den fortapte sønn som vender hjem.
Alle disse tre lignelsene bærer preg av å komme fra Jesu egen munn, og blir altså fortalt for å forklare oss hvordan Guds rike, – og Gud selv er, og hvordan Gud forholder seg til oss mennesker; ”Guds husholdning”, og ”frelsens økonomi”. Les videre

Den radikale hverdagen

Lesninger: 23. søndag i det alminnelige kirkeår

I denne perioden av kirkeåret møter vi Kirkens formaninger for hvordan man skal leve det kristne liv. Forrige søndags tekst handlet om ydmykheten, i dag er det selvfornektelsen vi konfronteres med.

Jesus sier: “Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, han kan ikke være min disippel.” (Luk. 14,27). Dette utsagnet står i sterk motsetning til lignelsen som går like forut for dagens tekst, der husbonden nøder alt og alle som kan krype og gå til å bli med på gjestebudet. Forrige uke sto altså himmelens porter på vid vegg. I dag har vi flaks om vi får en fot innenfor. Så hvordan skal vi forstå dette? Hva mener Kristus egentlig med den radikale selvfornektelsen? Skal vi virkelig hate vår far og mor? Hvordan skal vi ta opp vårt kors og gi avkall på både materielle goder og absolutt alt? Les videre

Å la seg bli sett

Lesninger for 21. søndag alm kirkeår (C)

Kjære vener. Gudsorda fell tungt i lesningane me har høyrd. For kva er det for ein Gud Evangeliet avdekker i dag? Ein despot, ein eineherskar, mannevond og nådelaus? Kva er det for ein Gud som ikkje vil ta imot sine born som står hulkande framfor Guds trone og himmelens port? Kva er det for ein Gud som tuktar oss, som refsar og straffar slik han finn det for godt? Eg berre spør: Kva er dette for ein Gud?
Les videre

Den nødvendige roen

16. søndag i det alminnelige kirkeår (C), Luk. 10, 38-42  Fjellvann (Haukeli)

De aller fleste av oss opplever at livet er hektisk. Vi løper fra det ene til det andre, og klager over hvor trøtte vi er og hvor liten tid vi har. Mange opplever det som et paradoks at jo flere hjelpemidler vi får til rådighet, desto travlere blir det.

På sin måte er Jesus opptatt av det samme spørsmålet i fortellingen om Marta og Maria. Les videre

En dialog på kirketrappen

13. søndag i det alminnelige kirkeår: 1 Kong 19:16b,19-21; Gal 5:1,13-18; Luk 9:51-62

          — God søndag! Bortsett fra Pauli ord om at «Du skal elske din neste som deg selv», sa messens lesninger meg lite. Hva med deg?Michelangelo

— Kjære venn, la du ikke merke til at fellesnevneren for de to lesningene og evangeliet var kall? Elija utpekte Elisja som sin etterfølger, Paulus skriver at vi er kalt til frihet og Jesus sier noen strenge ord til tre mulige følgesvenner. Kall er da et viktig emne.

          — Kall, ja vel, men hva angår det meg? Jeg har familie og jobb og kan hverken bli prest eller gå i kloster. Les videre

St Johannes

Lesninger:Den Hellige Johannes Døpers fødsel, -13 Luk 1, 57-66,80

Brødre og søstre,

Kirken feirer i dag festen for Johannes Døperens fødsel, Sankt Hans, eller Jonsok som festen ble kalt i Norge tidligere. Det burde vi ha fortsatt med, for bare noen få vet å sette sankthansbålene og årets lyseste sommernatt i forbindelse med en av kristenhetens aller mest setrale skikkelser. Les videre