Løfteavleggelse ved Sta. Katarinahjemmet i Oslo

Bilde av sr. Sheeba som knelende og med sine hender i generalpriorinnens hender avlegger sitt første klosterløfte.

Foto: Sta Katarinahjemmet

Sr. Sheeba Jem avla sine første klosterløfter den 7. september 2019.

Sr. Sheeba vokste opp i India. Studier og arbeid førte henne til Storbritannia, USA og Skandinavia. De siste årene har hun vært knyttet til dominikanerinnenes kommunitet ved Sta. Katarinahjemmet i Oslo.

Du kan lese mer om den gledelige begivenheten på Sta. Katarinahjemmets nettside.

Ut i vår hage

En varm og solrik søndag sent i august møter OPDacia-redaksjonen gartner-søstrene i henholdsvis Lunden kloster og Rögle kloster i hagen på Lunden. Sr. Elisabeth og sr. Thérèse stråler om kapp med solen og fargespillet på blomstene, og selv om de vakre omgivelsene taler for seg, må vi likevel spørre – hva betyr hagearbeidet for dem?

Sr. Elisabeth begynner:

For meg er naturen veldig viktig. Å være i naturen er å komme i kontakt med seg selv, med sine røtter, for vi er også en del av naturen. Frisk luft og mosjon og jobbe med planter og alt som gror… Dette gir meg en indre ro og stimulerer til bønn, som kommer fritt fra hjertet, uten at jeg trenger å anstrenge meg med tanker og sånn… Les videre

Liturgisk musikk av André Gouzes OP utgitt på norsk

Sr. Ragnhild Marie Bjelland OP har stått sentralt i arbeidet med boken. I et intervju på Sta Katarinahjemmets nettside forteller hun om utgivelsen og om sitt langvarige samarbeid med komponisten André Gouzes.

Boken er utgitt på GAudete forlag. På St. Olav bokhandels nettside kan du se utvalgte sider. Boken kan kjøpes fra Katarinahjemmet eller i enkelte bokhandler, blant dem St. Olav.

Vi gratulerer med utgivelsen!

Sr Agnes David Lalu OP har gått bort

Sr Agnes David Lalu døde på Sta Katarinahjemmet i Oslo den 18. juni 2019 etter 21 år i dominikanerordenen. Hun kom til Norge i 2008, og var først tilknyttet dominikanerinnene i Bødø og deretter Katarinahjemmet. De vakre minneordene av hennes medsøstre forteller om trofast virke og klosterliv.

Sr. Agnes var også en bidragsyter til våre opdacia-nettsider. Her vil vi nevne hennes betraktning for 5. søndag i faste – Called forth to new life. På opdacia-sidene finner du

Sr. Agnes og frater Ellert Dahl OP

også foredraget hun holdt i forbindelse med avslutningen av 800-årsjubileet i januar 2017 – Quo vadis? Dominikansk fremtidsperspektiv. Sr. Agnes og frater Ellert Dahl OP var hovedinnledere ved seminaret som ble holdt da.

Les gjerne intervjuet med sr. Agnes på Katarinahjemmets nettside i januar 2019 – Fellesskapet bærer meg!

Vi takker for livet til sr. Agnes. R.I.P.

 

Lunden kloster feirer 60-årsjubileum i juni 2019

Maria Bebudelseskloster på Lunden i Oslo ble opprettet den 7. juni 1959. I 60 år har dominikanske søstre levd sitt kontemplative kall der. De har bygget opp et sted fylt av bønn, fellesliv, studier og omtanke. Mange er de som har kommet til Lunden for å ha noen stille dager, delta i liturgien eller være med på retretter. Der har de funnet hvile, styrke og glede. Vi takker søstrene for deres gode arbeid i bønn, trofasthet, generøsitet og kjærlighet. Gratulerer med jubileet!

Se artikkel, film og fotogalleri på Lunden klosters hjemmeside: 7. juni 2019: 60-årsjubileum for klosterets opprettelse.

Translatio-messe på gammel dominikansk grunn

Translatio – overføringen av Dominikus’ legeme i Bologna i 1233 – minnes i dominikanerordenen den 24. mai.

I Oslo ble dagen feiret med messe i Olavskloster-ruinene i Gamlebyen. Olavsklosteret ble grunnlagt i 1239 og var det første dominikanerklosteret i Norge. De gamle murene vitner om ordenens lange historie og nærvær i Norden, og er fremdeles en verdig og inspirerende ramme for liturgi og fellesskap. Vår ordensgrunnlegger Dominikus inspirerer også i 2019 til iver for sjelenes frelse. Les gjerne mer om dette i frater Haavar Simon Nilsens preken for dagen!

Les videre

Bønn for Europa på festdagen for Katarina av Siena

Katarina av Siena er en av Europas vernehelgener. Hun søkte å bringe et budskap om fred til sin samtid, både innen Kirken og i samfunnet omkring seg. Hennes ord har  fremdeles appell, flere hundre år senere. 

I forbindelse med festdagen for Katarina av Siena den 29.april 2019 oppfordres den dominikanske familie til å be spesielt for Europa. Vi vil be for rettferdighet og fred i en tid med store utfordringer og raske endringer.

Se artikkelen Bønn for Europa på nettsiden til Lunden kloster for mer informasjon og lenker til tekster, bønner og det vakre bildet som er laget spesielt for dette initiativet av søster Dana på Sta Katarinahjemmet.

 

 

Dominikus under korset

“You can find a kind of consolation in taking and reading this book of the cross which you always have before the eyes of your soul, this book of life, this book of the immaculate Law which alone removes the stains, because it alone is Charity. You will find it written with astonishing beauty when you contemplate Jesus your Savior stretched out on the Cross like a skin on which he has written by means of his murderers and which he has illuminated with his generous Blood? Where else can one read, where else can one learn so well the lesson of charity?”

(Jordan av Sachsen OP, brev 15)

 

Les også utdrag av sr. Marie-Thérèses betraktninger hos søstrene på Lunden: “Korset, Dominikus og Vår Frue av Lunden”